Επισήμανση – καθορισμός κοινών στόχων

Η σπουδαιότητά τους για τη διατήρηση της σχέσης

Δυο άνθρωποι έρχονται κοντά καθώς μια αρχική επιθυμία του ενός για τον άλλον τους ενώνει. Πίσω από αυτήν την αρχική επιθυμία κρύβεται συχνά η προσδοκία μιας κοινής πορείας στο μέλλον που περιλαμβάνει κοινές αξίες και πεποιθήσεις για το πως θέλουν να ζήσουν. Η επιθυμία δημιουργίας οικογένειας μέσω της απόκτησης παιδιών είναι ένας σημαντικός στόχος που ενώνει το ζευγάρι προς την κατάκτησή του.

Κοινά ενδιαφέροντα, ιδεολογία ή όμοιες ανάγκες που η σχέση εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη στιγμή, αυξάνουν τις πιθανότητες διατήρησής της. Ωστόσο, η καθημερινότητα εισάγει νέα δεδομένα. Προκύπτουν διαρκώς νέες ανάγκες, που μπορεί να συγκαλύψουν ή να επισκιάσουν τους αρχικούς κοινούς στόχους. Η δυνατότητα του ζευγαριού να αναθεωρεί ή να επιβεβαιώνει την κοινή αφετηρία, να θέτει προτεραιότητες και να συστρατεύεται προς την κατάκτηση κοινών στόχων ή τη δημιουργία νέων σημείων σύγκλισης αποτελεί προϋπόθεση για μια σταθερή και ισορροπημένη σχέση. Η συνεργασία με τον ψυχολόγο μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτό.

Φώνη Τζιτζιμίκα, Ψυχολόγος