Που αποσκοπεί η Ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία στοχεύει στη βαθύτερη αντίληψη των συναισθημάτων και των δυσκολιών που το άτομο βιώνει στην καθημερινότητα. Μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης και εχεμύθειας με τον θεραπευτή ψυχολόγο, το άτομο οδηγείται στην αποκάλυψη και συνειδητοποίηση επαναλαμβανόμενων μοτίβων ερμηνείας και συμπεριφοράς στα οποία καταφεύγει, και τα οποία λειτουργούν ως εμπόδιο στις διαπροσωπικές του σχέσεις (φιλικές, ερωτικές, επαγγελματικές) και στο αίσθημα ικανοποίησης στην καθημερινότητα. Μέσα από την κατανόησή τους, κατορθώνει να γνωρίσει πιο ουσιαστικά τον εαυτό του, τις βαθύτερες ανάγκες και επιθυμίες του, να επανορθώσει λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος, και να δημιουργήσει μια νέα προοπτική στη διαχείριση της ζωής του.

Φώνη Τζιτζιμίκα, Ψυχολόγος