Κατάθλιψη – Κάποια χαρακτηριστικά

Σωματική επιβάρυνση

• Διαταραχές/αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου (ξύπνημα μέσα στη νύχτα ή απόσυρση μέσω του ύπνου).

• Διαταραχή της όρεξης- απώλεια ή πρόσληψη βάρους.

• Μυικοί πόνοι,διαταραχές του πεπτικού,πονοκέφαλοι.

• Γενικευμένη κόπωση – απώλεια ενέργειας/διάθεσης για κινητοποίηση.

Νοητική-συναισθηματική επιβάρυνση

• Σκέψεις αναξιότητας-ανεπάρκειας.

• Έλλειψη πίστης στις δυνάμεις-παραίτηση από διεκδίκηση σε σχέση με ανάγκες και επιθυμίες-ανηδονία.

• Συναισθήματα ντροπής και ενοχής.

• Αυξημένη αυτοκριτική/ευαισθησία στην κριτική και την απόρριψη-χαμηλή αυτοεκτίμηση.

• Δυσκολία στη συγκέντρωση ή στην απόδοση σε πνευματική εργασία.

Συνέπειες στη συμπεριφορά

• Αδυναμία οργάνωσης της καθημερινότητας- έκπτωση λειτουργικότητας.

• Κοινωνική απόσυρση – απώλεια διάθεσης για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

• Προσωπική παραμέληση (εμφάνιση/υγιεινή).

Σημεία παρέμβασης

• Επικέντρωση στην εξωτερίκευση των συναισθημάτων.

• Ανάκτηση επαφής με ανάγκες και επιθυμίες.

• Καλλιέργεια επιείκιας προς τον εαυτό – αναγνώριση επιτευγμάτων.

• Αποφυγή σύγκρισης – αξιολόγηση προωπικών στόχων και πορείας για την κατάκτησή τους.

• Δημιουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου.

• Ενεργοποίηση υποστηρικτικού οικογενειακού-κοινωνικού δικτύου.

• Ενίσχυση δημιουργικότητας.

• Ενίσχυση ικανότητας διαχείρισης αντικειμενικά δύσκολων συνθηκών (ανεργία/ματαιώσεις/απώλειες).

• Εντοπισμός και τροποποίηση φαύλου κύκλου αναξιότητας- πώς οι ίδιοι γινόμαστε οι δημιουργοί της δυστυχίας μας μέσα από επαναλαμβανόμενα σχήματα και εγκλωβισμούς.

Στόχοι θεραπείας

Ο ψυχολόγος μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά ως προς:

Ικανότητα κατανόησης και ερμηνείας σχετικά με κακούς χειρισμούς και επιλογές.

Προοπτική –  δυνατότητα αλλαγής/ ευκαιρία στο μέλλον για καλύτερη διαχείριση σε σχέση με αστοχίες του παρελθόντος.

Επανορθωσιμότητα –  δυνατότητα να συγχωρέσουμε, να κατανοήσουμε λάθη του παρελθόντος και να επιλέξουμε κάτι διαφορετικό στο μέλλον, γεγονός που μας επιτρέπει να διορθώσουμε αναδρομικά όσο έχουμε παλαιότερα παραλείψει. 

Ψυχική ενδυνάμωση– ενίσχυση αυτοπεποίθησης μέσα από αναγνώριση ικανοτήτων – ενεργοποίηση αποθεμάτων ενέργειας.

Φώνη Τζιτζιμίκα, Ψυχολόγος