Στη συμβουλευτική γονέων, ο ψυχολόγος είναι διαθέσιμος στο να θέσουμε ερωτήματα, να διερωτηθούμε  αναφορικά με τους τρόπους  διαπαιδαγώγησης που έχουμε επιλέξει, να αμφισβητήσουμε  τεχνικές ή πεποιθήσεις που δεν  εξασφαλίζουν ισορροπία στη  σχέση με το παιδί και να  αναζητήσουμε πιο λειτουργικούς τρόπους διαχείρισης της  καθημερινότητας. Στόχος είναι να  κατανοήσουμε ουσιαστικότερα τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις  των παιδιών, ώστε να τις χειριζόμαστε καλύτερα και πιο  αποτελεσματικά. Να αποκτήσουμε  έναν εναλλακτικό  τρόπο αντίληψης και ερμηνείας  των θεμάτων που προκύπτουν,  ώστε να απαλλαγούμε από περιττές ανησυχίες, ενοχές και  προβληματισμούς. Αναλογιζόμενοι τα καθημερινά συμβάντα και τη διαχείρισή τους, δημιουργούνται πιο ικανοποιητικές επιλογές αναφορικά με τις αντιδράσεις μας, μειώνονται οι παρορμητικές συμπεριφορές, αποτέλεσμα συχνά της κούρασης και της απόγνωσης  και αντικαθίστανται από  συνειδητές επιλογές που  στοχεύουν στη αναβάθμιση της σχέση με το παιδί.

Φώνη Τζιτζιμίκα, Ψυχολόγος